Na podstawie ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (dalej “RODO”), przekazujemy niezbędne informacje o danych osobowych dla Użytkowników serwisu www.chrondzieci.pl oraz odbiorców informacji o akcjach społecznych Stowarzyszenia

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu www.chrondzieci.pl (dalej zwanych łącznie Użytkownikami) jest Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci zwane dalej RCHD, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Semaforowej 85/5 52-115 Wrocław, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej nr KRS 0000609985.\

Korzystanie ze strony internetowej. Cele przetwarzania danych użytkownika strony www


Gromadzimy dotyczące Ciebie dane osobowe, a są to:

  1. dane otrzymane w zakresie korzystania przez Ciebie z formularza służą do zarządzania petycją, którą podpisujesz. Podpisana petycja wraz z listą podpisanych osób zostanie przekazana do adresata, do którego jest skierowana. Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda.
  2. Jeżeli wyrazisz na to zgodę, będziemy mogli wykorzystywać Twoje dane także do utrzymywania z Tobą kontaktu do celów informowania Cię o naszych akcjach społecznych, oraz do celów zasięgania Twojej opinii na temat planowanych akcji. Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda.
  3. zbieramy również informacje poprzez pliki systemowe (Logi) oraz ciasteczka, które podczas Twojego pobytu na stronie zbierane są automatycznie przez system poprzez przeglądarkę internetową. Dane zawarte w tych plikach to adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, region dla którego przeglądane są strony, historia przeglądanych treści na naszej stronie. Te dane zbierane są automatycznie przez system. My ich nie wykorzystujemy do identyfikacji Twojej osoby, a także nie mamy możliwości by na podstawie tych danych zidentyfikować Ciebie z imienia i nazwiska. Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda oraz prawnie uzasadnione interesy Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 litera f RODO). Masz prawo w każdej chwili odmówić zgody na zbieranie na swoim komputerze Logów i ciasteczek poprzez wyłączenie przyjmowania tych plików. W takim wypadku pliki te będą automatycznie odrzucane. Niestety wtedy nie będziemy mogli dostosować treści strony do Twoich preferencji.

Jak można się skontaktować z inspektorem ochrony informacji?

Na adres korespondencyjny Stowarzyszenia, adres e-mail info@rchd.pl

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?
Stowarzyszenie przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

  1. Firmom świadczącym usługi wsparcia IT Stowarzyszenia.
  2. Organom i służbom państwowym jak policja, ABW czy organy podatkowe uprawnionym na podstawie właściwych przepisów do uzyskiwania danych osobowych, pod warunkiem posiadania odpowiednich podstaw prawnych do żądania danych osobowych.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

  1. Pozyskane do celów złożenia petycji, będą usunięte po 1 roku od złożenia petycji.
  2. Pozyskane na podstawie zgody w celach informowania o akcjach społecznych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na te cele.
  3. Pozyskane dane zawarte w plikach systemowych usuwane są zgodnie z zadeklarowanym w nich terminem wynoszącym od 30 do 60 dni.

Jakie są prawa Użytkowmika w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie jest zgoda Użytkownika, w każdym czasie może on tę zgodę wycofać. Stowarzyszenie udostępnia adres info@rchd.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych oraz w sprawie realizacji wskazanych powyżej uprawnień.

Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Tak, każdy Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Odbiorcy danych, którym dane mogą być przekazane.

Organom i służbom państwowym jak policja, ABW czy organy podatkowe uprawnionym na podstawie właściwych przepisów do uzyskiwania danych osobowych, pod warunkiem posiadania odpowiednich podstaw prawnych do żądania danych osobowych.

Czy Stowarzyszenie będzie przekazywało dane osobowe poza obszar EOG?


Nie, Stowarzyszenie nie zamierza przekazywać danych osobowych poza EOG.

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym?


Podanie danych osobowych nie jest wymogiem korzystania ze strony internetowej. Podanie danych jest konieczne do podpisania petycji oraz do utrzymania kontaktu ze Stowarzyszeniem.

Czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie?

Nie. Stowarzyszenie nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.