Edukacja seksualna typu B, czyli edukacja seksualna zalecana przez Światową Organizację Zdrowia wg. tzw. Standardów WHO, to edukacja permisywna, oparta o pogląd, że przyjemność seksualna jest podstawową potrzebą ludzką, której muszą zostać podporządkowane wszystkie aspekty ludzkiego życia. Permisywizm zakłada również, że nie istnieją żadne moralne reguły pozwalające wartościować, co jest etyczne dla ludzkich zachowań seksualnych.

Jakie są różnice w pojęciu miłości prezentowane przez rodzaje edukacji seksualnej typu A czyli obecne Wychowanie do Życia w Rodzinie i typu B oraz jakie są skutki przyjęcia poglądu, że popęd seksualny stanowi podstawowe źródło wszelkich przyjemności, omawiają Natalia i Igor Niwiński. ​