Polityka prywatności

 1. Wprowadzenie
 2. Tożsamość i dane kontaktowe podmiotu odpowiedzialnego
 3. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych
 4. Bezpieczeństwo danych
 5. Cookies
 6. Linki do innych stron internetowych
 7. Odbiorcy danych osobowych
 8. Dostęp do danych osobistych i ich poprawianie
 9. Uprawnienia
 10. Zmiany w Polityce Prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej “Polityką”) ma na celu uregulowanie przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci zwane dalej RCHD, z siedzibą we Wrocławiu ul. Semaforowa 85/5 52-115 Wrocław, posiadającą numer identyfikacji podatkowej 8992787153, za pośrednictwem strony internetowej rodzice-tv.pl

Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci jest zobowiązane do ochrony prywatności w Internecie.

Używając lub mając dostęp do strony, zgadzasz się poniższą polityką prywatności.

Zasada ta ma zastosowanie tylko do informacji gromadzonych przez stronę rodzice-tv.pl i nie ma zastosowania do informacji zebranych przez inne powiązane strony internetowe, strony trzecie oraz aplikacje trzecich stron, które mogą przekierowywać na nasze strony i które mogą być dostępne z naszych stron.

Polityka ta może się zmieniać w czasie, a dalsze korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z przyjęciem tych zmian. Prosimy czytać i przeglądać politykę regularnie, aby być na bieżąco z wszystkimi zmianami. W każdym przypadku, jeśli dokonamy istotnych zmian, będziemy publikować informacje o nich na naszej stronie internetowej.

2. Tożsamość i dane kontaktowe podmiotu odpowiedzialnego

Zgodnie z artykułem 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (UE) 2016/179, (zwane dalej “RODO”), Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci informuje, że dane osobowe podane za pośrednictwem formularzy online dostępnych na naszej platformie zostaną włączone do rejestru przetwarzania danych. Odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i posiadaczem rejestru jest Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci.

Jeśli ma Pan/Pani jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych, prosimy napisać do nas o tym na adres: info@rchd.pl

3. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych

Podstawą prawną, która pozwala RCHD na legalne przetwarzanie danych w poniższych celach, jest Pana/Pani zgoda, w myśl artykułu 6.1 RODO. Informujemy, że może Pan/Pani wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, bez konsekwencji wobec wcześniejszego Pana/Pani statusu jako użytkownika lub członka RCHD.

Dane osobowe uzyskane za pośrednictwem witryny będą wykorzystywane do następujących celów:

Prowadzenie elektronicznej komunikacji marketingowej o działaniach stowarzyszenia, które naszym zdaniem mogą być interesujące: RCHD wykorzystuje Pana/Pani dane osobowe do wysyłania pocztą elektorniczną wiadomości oraz podziękowań i innych wiadomości w celu komunikacji związanej z publikacjami na wybrane tematy lub o RCHD, komunikacji o wsparciu finansowym wybranych przedsięwzięć lub o zbiorowym finansowaniu (crowdfunding) konkretnej kampanii lub petycji; informowanie o możliwości zamiany jednorazowej darowizny na rzecz RCHD na comiesięczną; ponadto jeśli poda nam Pan/Pani swój numer telefonu lub adres pocztowy, chociaż nie jest to obowiązkowe, możemy skontaktować się z Panem/Panią telefonicznie, smsem lub wysyłając korespondencję na adres pocztowy na tematy związane z programem darowizn lub poinformować Pana/Panią o innych sposobach, jakimi można wesprzeć naszą działalność; lub też wysyłając zaproszenia na wydarzenia RCHD. Większość komunikacji marketingowej jest wysyłana pocztą elektroniczną, a czasami także za pośrednictwem mediów społecznościowych. Podstawą prawną, która pozwala RCHD na legalne przetwarzanie danych w tym celu, jest zgoda, udzielona na podstawie artykułu 6.1 RODO.

Zaoferowanie wsparcia informatycznego w przypadku problemów z witryną, z której użytkownik korzysta: RCHD przetwarza dane wprowadzone do witryny w celu zapewnienia wsparcia informatycznego, które pomaga rozwiązać problemy techniczne, jakie mogą wystąpić podczas korzystania z naszej witryny. Podstawą prawną, która pozwala RCHD na legalne przetwarzanie danych w tym celu, jest Pana/Pani zgoda, udzielona na podstawie artykułu 6.1 RODO.

Przeprowadzenie badań ankietowych, które pozwolą RCHD tworzyć treści i programy odpowiadające Państwa zapotrzebowaniu na informacje: RCHD może wykorzystywać dane, którymi Pan/Pani zechce podzielić się z nami w ramach badań, które prowadzimy by usprawnić dotychczasowe i tworzyć nowe petycje w oparciu o Pana/Pani opinie i uwagi. Podstawą prawną, która pozwala RCHD na legalne przetwarzanie danych w tym celu, jest Pana/Pani zgoda, udzielona na podstawie artykułu 6.1 RODO. Jednocześnie pragniemy poinformować, że uczestnictwo w badaniach ankietowych RCHD jest wyłącznie dobrowolne.

Zarządzanie darowiznami, których dobrowolnie dokonał/a Pan/Pani na rzecz RCHD: RCHD obsługuje Pana/Pani dane bankowe w celu przeprowadzenia odpowiednich transakcji (jednorazowych i regularnych) darowizn, które zechce Pan/Pani uczynić na rzecz RCHD. Podstawą prawną, która pozwala RCHD na legalne przetwarzanie danych w tym celu, jest Pana/Pani zgoda, udzielona na podstawie artykułu 6.1 RODO. Dane Pana/Pani karty kredytowej są gromadzone i przetwarzane na naszej stronie obsługującej darowizny za pośrednictwem platform płatniczych podmiotów trzecich, dlatego też podlegają one polityce prywatności tychże podmiotów. Nie mamy kontroli ani nie jesteśmy odpowiedzialni za proces zbierania, wykorzystywania i rozpowszechniania Pana/Pani danych osobowych przez podmioty trzecie. Otrzymujemy tylko informację o wysokości płatności; nie przechowujemy ani nie zapisujemy numeru Pana/Pani karty kredytowej w naszych systemach.

4. Bezpieczeństwo danych

W chwili, gdy przekazuje Pan/Pani RCHD swoje dane osobowe, podejmujemy wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że Pana/Pani dane będą traktowane w sposób bezpieczny i poufny. Niestety, żadna transmisja danych przez Internet nie może gwarantować 100% bezpieczeństwa. Z tego powodu RCHD wdrożyło odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych i zapobiec ich zniszczeniu, utracie, nielegalnemu dostępowi lub nielegalnym zmianom. Środki te podjęto po uwzględnieniu kryteriów, takich jak zasięg, kontekst i cel przetwarzania danych, warunki techniczne oraz istniejące ryzyko.

5. Cookies

Co to są ciasteczka?
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, “długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?

Używamy ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Niektóre sekcje strony internetowej są chronione hasłem. Używamy plików cookie, aby umożliwić powrót do stron internetowych, które są chronione hasłem, bez konieczności ponownego wprowadzania klucza, w celu optymalizacji działania serwera przez, na przykład, śledzenie rodzaju skrzynki e-mail, której używasz, aby zwiększyć zgodność z witryny systemu lub dla celów czysto analitycznych, które nie obejmują identyfikacji użytkownika.

6. Linki do innych stron internetowych

RCHD może zawierać linki do stron osób trzecich i innych witryn internetowych, a inne witryny mogą zawierać linki do naszej witryny. Do stron internetowych, które działają według własnych zasad użytkowania i polityki prywatności. RCHD nie ma żadnej kontroli nad tymi stronami internetowymi stron trzecich. A za pomocą tej witryny użytkownik potwierdza i zgadza się, że RCHD nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich stron internetowych osób trzecich, nie popiera ich i nie jest odpowiedzialny za treści, reklamy, produkty lub inne materiały dostępne w takich witrynach. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że RCHD nie ponosi odpowiedzialności, ani bezpośrednio, ani pośrednio, za szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z zastosowaniem lub podaniem treści, reklamy, produktu lub innych materiałów z tych stron lub dostępnych na nich.

7. Odbiorcy danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione następującym podmiotom lub osobom, które mogą wykorzystywać je do własnych celów:

 • Oddziały i podmioty krajowe grupy RCHD. Oddziały, biura lokalne i podmioty krajowe będące częścią stowarzyszenia RCHD mogą kontaktować się z Panem/Panią, jeśli mieszka Pan/Pani w Polsce, w celu realizacji misji budowania ruchu obywatelskiego, który spowoduje zmiany społeczne.

Ponadto niektóre podmioty działające na zlecenie RCHD mogą uzyskiwać dostęp do danych osobowych i innych informacji, aby pomóc RCHD w obsłudze przetwarzania danych osobowych i zapewnieniu jakości przetwarzania danych. RCHD gwarantuje, że wymienione podmioty przestrzegają odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych, które mają w tym przypadku bezpośrednie zastosowanie.

RCHD jest organizacją działająca na terenie Polski. Pana/Pani dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane na terenie całego kraju, w miejscu, w którym mamy biuro, lub w którym korzystamy z usług dostawców. W pewnych okolicznościach określonych prawem organy wymiaru sprawiedliwości, policja, organy regulacyjne lub organy bezpieczeństwa z siedzibą w innych krajach mogą mieć prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych.

8. Dostęp do danych osobistych i ich poprawianie

Użytkownik może w dowolnym momencie poprosić o wykreślenie lub zmianę swoich danych pisząc na adres mailowy info@rchd.pl

9. Uprawnienia

Użytkownicy mogą korzystać z przysługujących im uprawnień do dostępu do swoich danych w odniesieniu do RCHD. W tym celu wystarczy wysłać pisemny wniosek.

Pana/Pani prawa w zakresie ochrony danych są następujące:

Uprawnienia Co się na nie składa
Prawo dostępu Sprawdzenie, jakie dane osobowe przetwarza RCHD
Prawo do sprostowania Zmiana danych osobowych, które przetwarza RCHD, jeśli są nieprawidłowe.
Prawo do sprzeciwu Żadanie, aby RCHD nie wykorzystywało danych osobowych do poszczególnych celów
Prawo do usunięcia Żądanie, aby RCHD usunęło dane osobowe
Prawo do ograniczenia  Żadanie, aby RCHD ograniczyło przetwarzanie danych osobowych
Prawo do zgłoszenia roszczenia właściwym organom

10. Zmiany w Polityce Prywatności

RCHD może zmienić w całości lub skorygować niniejsze zasady w dowolnym czasie według własnego uznania.

Zachęcamy wszystkich naszych użytkowników do regularnego odwiedzania tej strony w celu zapoznania się z naszą aktualną Polityką prywatności.

Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany w sposobie gromadzenia lub wykorzystywania danych osobowych użytkowników, zamieścimy ogłoszenie na stronie głównej naszej witryny i powiadomimy o tym e-mailem.

Jeśli ma Pan/Pani jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności dotyczące swoich danych osobowych lub zasad przetwarzania danych naj stronie, prosimy napisać do nas o tym na adres: info@rchd.pl

Wersja z dnia 3 marca 2019 r. Najnowsze aktualizacje Polityki prywatności RCHD zapewniają większą kontrolę nad danymi osobowymi i wdrażają nowe europejskie przepisy dotyczące ochrony danych.

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do Stowarzyszenia Rodzice Chronią Dzieci.
Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.