Typ obecnie forsowanej edukacji seksualnej, przez międzynarodowe organy władzy np. ONZ i międzynarodowe organizacje np. IPPF, jest wyjątkowo szkodliwy i niebezpieczny dla młodych umysłów dzieci. Opiera się o destrukcyjny zestaw światopoglądowych założeń, a w rzeczywistości jest ogromnym dochodowym biznesem tychże organizacji i współpracujących z nim organów władzy. Jest także narzędziem wprowadzania w rzeczywistość ideologii środowisk eugenicznych. W Polsce z tego rodzaju typem edukacji seksualnej możemy się spotkać w ramach edukacji seksualnej prowadzonej przez zewnętrzne grupy edukatorów zrzeszone z IPPF np. Ponton, niektórych zajęć antydyskryminacyjnych, przeciwdziałania HIV/AIDS i przeciwdziałania uzależnieniom. Więcej na stronie stop-seksualizacji.pl